ZoomNews

2ο προσυνέδριο ΝΔ: Αυτό είναι το ερωτηματολόγιο για την Παιδεία

Με θέμα την Παιδεία, ανοίγει το Σάββατο την αυλαία το 2ο προσυνέδριο της ΝΔ στην Πάτρα. Με 12 ερωτήσεις  η Νέα Δημοκρατία καλεί τους πολίτες να διαμορφώσουν όχι μόνο το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, αλλά και το πώς θα είναι η επόμενη μέρα για τη νέα γενιά στην Ελλάδα.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επιμένει στην ανάγκη ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, καλεί μέσα από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο τους συμμετέχοντες να πάρουν θέση εάν είναι αναγκαία τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προκειμένου να μη φεύγουν οι φοιτητές, οι επιστήμονες και το συνάλλαγμα στο εξωτερικό ή αν πρέπει να παραμείνουν μόνο τα κρατικά πανεπιστήμια γιατί τα ιδιωτικά «ωφελούν τους πλούσιους».

Μία από τις ερωτήσεις είναι αφιερωμένη στο περίφημο θέμα του πανεπιστημιακού ασύλου. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να μάθει πόσοι είναι αυτοί που συμφωνούν με την ύπαρξη του ασύλου και πόσοι πιστεύουν ότι η εγκληματικότητα στο πανεπιστήμιο πρέπει να αντιμετωπίζεται με άμεση παρέμβαση της αστυνομίας.

Επιμονή υπάρχει και στο θέμα της αξιολόγησης των πανεπιστημίων και αν αυτή θα πρέπει να συνδέεται με τη χρηματοδότησή τους.

Το πρόσφατο θέμα της κατάργησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που προκάλεσε και σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας, μπαίνει και αυτό στην κρίση όσων θα απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, καθώς καλούνται να πάρουν θέση εάν η αναβάθμιση του Λυκείου μπορεί να γίνει με την κατάργηση των Πανελλαδικών ή με την εισαγωγή νέων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών που θα βοηθήσουν τους μαθητές να βρουν δουλειά στο μέλλον και με έμφαση στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό.

Σημαντική είναι και η ερώτηση για το αν το πρόγραμμα των σχολείων πρέπει να διαμορφώνεται αποκλειστικά σε κεντρικό επίπεδο από το υπουργείο Παιδείας ή αν θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές και στην τοπική κοινωνία να διαμορφώνουν ένα μέρος των προγραμμάτων των σχολείων.

Αναλυτικά οι ερωτήσεις και οι πολλαπλές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση είναι οι ακόλουθες:

1. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκάλεσε στους Έλληνες νέους το πολιτικό σύστημα:

 • Είναι θύματα της αναξιοκρατίας.
 • Το εκπαιδευτικό σύστημα υπονομεύει το μέλλον τους
 • Δεν μπορούν να βρουν δουλειές.

2. Ποια θα έπρεπε να είναι η βασική προτεραιότητα μιας κυβέρνησης για τους νέους;

 • Να τους βρει δουλειές μέσω ιδιωτικών επενδύσεων.
 • Να κάνει την εκπαίδευση όπλο των νέων για το μέλλον.
 • Να τους ανακουφίσει έστω προσωρινά με κάποιες θέσεις στο δημόσιο.

3. Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί η σχολική εκπαίδευση:

 • Επέκταση του ωραρίου ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς.
 • Αύξηση των θέσεων σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς .
 • Παροχή επιδότησης για συμμετοχή σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

4. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί το δημόσιο σχολείο:

 • Με λιγότερες ώρες διδασκαλίας και περιορισμό της διδακτέας ύλης διότι τα παιδιά είναι παραμορφωμένα.
 • Με αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων.
 • Με αύξηση των προτύπων και πειραματικών σχολείων
 • Με ενίσχυση του προγράμματος των ολοήμερων σχολείων.

5. Με ποια από τις παρακάτω δύο απόψεις συμφωνείτε:

 • Το πρόγραμμα των σχολείων πρέπει να διαμορφώνεται αποκλειστικά σε κεντρικό επίπεδο από το υπουργείο παιδείας και να υπάρχει έλεγχος και ομοιομορφία σε όλη τη χώρα.
 • Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους καθηγητές και την τοπική κοινωνία να διαμορφώνουν ένα μέρος των προγραμμάτων των σχολείων ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής και τις δικές μου επιθυμίες.

6. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να αναβαθμιστεί το Λύκειο;

 • Εισαγωγή νέων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών που θα βοηθήσουν τους μαθητές να βρουν δουλειά στο μέλλον.
 • Μεγαλύτερη έμφαση στα μαθήματα γενικής παιδείας.
 • Εμφαση στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό.
 • Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

7. Στη χώρα μας το ποσοστό των μαθητών που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση είναι εξαιρετικά χαμηλό σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να αλλάξει αυτό, κατά τη γνώμη σας:

 • Με την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού ώστε οι μαθητές να μπορούν να αναπτύσσουν περισσότερες δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν επαγγελματικά.
 • Με επαγγελματικό προσανατολισμό από το γυμνάσιο ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν τις δυνατότητες που τους δίνει η επαγγελματική εκπαίδευση για καλή επαγγελματική πορεία.
 • Με εξετάσεις από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο σπουδών τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα γενικά λύκεια.
 • Με πρότυπα επαγγελματικά λύκεια που θα παρέχουν υψηλό επίπεδο κατάρτισης.
 • Με σύνδεση με επιχειρήσεις μέσω του θεσμού της μαθητείας που θα προσφέρει στους μαθητές πρακτική εμπειρία στο αντικείμενό τους.

8. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ανώτατα ιδρύματα τα τελευταία χρόνια;

 • Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης.
 • Ο χαμηλός βαθμός σύνδεσης τους με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.
 • Η έλλειψη αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.
 • Η απουσία κουλτούρας αναγνώρισης και επιβράβευση της προσπάθειας.
 • Η ανομία και η παραβατικότητα εντός των ιδρυμάτων.

9. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρακάτω θέση;

 • Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων είναι σωστό να συνδέεται με τη χρηματοδότησή τους. Τα πανεπιστήμια με καλύτερες επιδόσεις πρέπει να παίρνουν περισσότερα χρήματα

10. Με ποια από τις παρακάτω δύο απόψεις συμφωνείτε:

 • Χρειαζόμαστε και ιδιωτικά πανεπιστήμια για να μη φεύγουν οι φοιτητές, νέοι επιστήμονες και συνάλλαγμα στο εξωτερικό.
 • Πρέπει να υπάρχουν μόνο τα κρατικά πανεπιστήμια γιατί τα ιδιωτικά ωφελούν τους πλούσιους.

11. Με ποια από τις δύο απόψεις για το άσυλο συμφωνείτε:

 • Η εγκληματικότητα στο πανεπιστήμιο πρέπει να αντιμετωπίζεται με άμεση παρέμβαση της αστυνομίας.
 • Τα πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερη περίπτωση και στα θέματα εγκληματικότητας οι λύσεις πρέπει να βρίσκονται με πρωτοβουλία των καθηγητών και των φοιτητών.

12. Κατά τη γνώμη σας, ποια πολιτική θα ήταν πιο αποτελεσματική προκειμένου να ανακοπεί η τάση φυγής νέων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αλλά και να γίνει η Ελλάδα ξανά ελκυστική για όσους έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια;

 • Εμπέδωση ενός αισθήματος αξιοκρατίας.
 • Μείωση στη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση της εργασίας.
 • Ειδικά κίνητρα για την επιστροφή νέων Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.
 • Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για να ανοίξουν νέες δουλειές.

 

Related Posts

%d bloggers like this: