ZoomNews

Καινοτομώντας στην αντιμετώπιση της υψηλής LDC-C

Αυξημένες τιμές «κακής», LDL, χοληστερόλης παρατηρούνται στους μισούς Έλληνες, ενώ αρκετοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν, καθώς η υψηλή χοληστερόλη δεν προκαλεί άμεσα συμπτώματα, τα υψηλά όμως επίπεδά της συνδέονται στενά με την υγεία της καρδιάς και των αγγείων. Όσο αυξάνονται τα επίπεδα της LDL-C, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, ο οποίος σχετίζεται με την αθηρωματική νόσο – μια επικίνδυνη κατάσταση που αναπτύσσεται όταν η κακή LDL-χοληστερόλη, σε συνδυασμό με άλλες ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα δημιουργεί πλάκες (αθηρωματικές πλάκες) που συσσωρεύονται στις αρτηρίες. Η αθηρωματική πλάκα που αναπτύσσεται στο εσωτερικό μιας αρτηρίας, μπορεί να δυσχεράνει τη ροή του αίματος και σταδιακά να φράξει την αρτηρία. Επιπρόσθετα είναι δυνατόν να αποσπαστεί ένα κομμάτι της πλάκας προκαλώντας θρόμβο, ο οποίος μπορεί να φράξει ταχέως την αρτηρία. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε στηθάγχη, στεφανιαία νόσο, καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι όσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα της «κακής» LDL χοληστερόλης, τόσο μικρότερος είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού (ΚΑ) κινδύνου και μόνο 1 στους 5 πολύ υψηλού ΚΑ κινδύνου επιτυγχάνουν τους στόχους της LDL χοληστερόλης στην Ελλάδα. Επίσης σε μια μεγάλη Πανευρωπαϊκή μελέτη έδειξε ότι μόνο οι μισοί ασθενείς με στεφανιαία νόσο στη χώρα μας επιτυγχάνουν τον στόχο των επιπέδων της LDL χοληστερόλης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο είναι μόλις 15%.
Τα παραπάνω έγιναν γνωστά στην εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα: Καινοτομώντας στην αντιμετώπιση της υψηλής LDC-C που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης στα πλαίσια του 2nd Joint Meeting on Lipid, Lipoproteins and Hypolipidaemic Therapy στην Κω από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Σε επίπεδο θεραπείας, η αναστολή της πρωτεΐνης PCSK9 αποτελεί μια καινοτόμα θεραπευτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση ασθενειών με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο εξαιτίας της υψηλής LDL χοληστερόλης. Όπως εξήγησε ο Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Βασίλειος Άθυρος η PCSK9 είναι μια πρωτεΐνη διάσπασης του κυτταρικού υποδοχέα απορρόφησης των LDL σωματιδίων (είναι αυτός που οδηγεί στην ελάττωση των επιπέδων της LDL στο αίμα). Εάν εξουδετερώσει κανείς την PCSK9 αυξάνεται ο αριθμός των υποδοχέων στην επιφάνεια των κυττάρων και ελαττώνεται η LDL χοληστερόλη στο αίμα κατά 60% περίπου επιπλέον της ελάττωσης που προκαλεί η στατίνη.
Ένα τέτοιο φάρμακο που σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας είναι και το alirocumab, το οποίο χορηγούμενο υποδόρια κάθε 2 εβδομάδες σε δόση 75-150mg, μειώνει τα επίπεδα της LDL (κακής χοληστερίνης) κατά 50-60% με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια να επιτυγχάνει τους στόχους της θεραπείας, δηλαδή τη μείωση των επιπέδων της LDL χοληστερίνης <70mg/dl. Το φάρμακο μπορεί να χορηγηθεί: α) σε ασθενείς με κληρονομική (οικογενή) υπερχοληστεριναιμία (σε συνδυασμό με στατίνες ή και άλλα φάρμακα) δηλαδή σε ασθενείς που έχουν πολύ υψηλά επίπεδα χοληστερίνης (συνήθως >300mg/dl) και οι οποίοι δεν μπορούν με τα διαθέσιμα φάρμακα να πετύχουν τους στόχους της θεραπείας

β) σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο στους οποίους επιβάλλεται η μείωση της LDL χοληστερίνης σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και

γ) σε ασθενείς που δεν μπορούν να πάρουν αγωγή με στατίνη εξαιτίας ανεπιθύμητων ενεργειών (σε ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες).

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Παθολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Μωυσή Ελισάφ, το φάρμακο φαίνεται ότι γίνεται καλά ανεκτό αφού στις κλινικές μελέτες δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση του φαρμάκου για ενάμιση χρόνο είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την ιδιαίτερη σημαντική μείωση της LDL χοληστερίνης (κατά 61,9%) αλλά και μια εντυπωσιακή μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά 48%. Ωστόσο, η οριστική απάντηση για τη δυνατότητα αυτών των φαρμάκων που εξουδετερώνουν τη δράση της PCSK9 να μειώνουν τα καρδιαγγειακά επεισόδια θα δοθεί με την ολοκλήρωση της μελέτης ODYSSEY OUTCOMES (σε περίπου 2 έτη).

Related Posts

%d bloggers like this: