ZoomNews

Νέα δεδομένα για τη θεραπεία της νόσου Crohn

Περισσότερα από πέντε εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο ζουν με νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα – που είναι συλλογικά γνωστές ως φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD). Η νόσος Crohn είναι μια χρόνια φλεγμονώδης διαταραχή του γαστρεντερικού σωλήνα που προσβάλλει σχεδόν 250.000 άτομα στην Ευρώπη. Tο αίτιο εμφάνισής της δεν είναι γνωστό, αλλά η νόσος σχετίζεται με διαταραχές του ανοσιακού συστήματος που θα μπορούσαν να πυροδοτούνται από γενετική προδιάθεση, τη διατροφή ή άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα συμπτώματα της νόσου Crohn μπορεί να είναι ποικίλα αλλά συχνά περιλαμβάνουν κοιλιακό πόνο και ευαισθησία, συχνές διάρροιες, αιμορραγία από το ορθό, απώλεια βάρους και πυρετό. Επί του παρόντος δεν υπάρχει ίαση για τη νόσο Crohn.
Όμως για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της, δεδομένα Φάσης 3 που παρουσιάστηκαν στο 11ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νόσου Crohn και Κολίτιδας (ECCO) έδειξαν ότι η θεραπεία με ουστεκινουμάμπη προκάλεσε κλινική ανταπόκριση και κλινική ύφεση σε ενήλικους ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή νόσο Crohn οι οποίοι προηγουμένως είχαν εμφανίσει αποτυχία ή έλλειψη ανοχής σε μία ή περισσότερες θεραπείες με αναστολέα παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF)-άλφα (πληθυσμός αποτυχίας αντι-TNF).
Η μελέτη Φάσης 3 UNITI-1 της Janssen, που περιέλαβε 741 άτομα με νόσο Crohn, πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της, καθώς οι θεραπευτικές ομάδες της ουστεκινουμάμπης εμφάνισαν σημαντικώς υψηλότερα ποσοστά κλινικής ανταπόκρισης κατά την εβδομάδα 6 σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Τα κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία κλινικής ανταπόκρισης κατά την εβδομάδα 8 και κλινικής ύφεσης κατά την εβδομάδα 8 ήταν επίσης σημαντικώς υψηλότερα μεταξύ των ασθενών που έλαβαν ουστεκινουμάμπη σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.
Αυτά τα πρόσφατα ευρήματα ακολουθούν τα αποτελέσματα Φάσης 3 της μελέτης UNITI-2, που τεκμηρίωσαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της ουστεκινουμάμπης σε ασθενείς στους οποίους η συμβατική θεραπεία είχε προηγουμένως αποτύχει και που στην πλειονότητά τους δεν είχαν προηγούμενο ιστορικό λήψης αντι-TNF-άλφα θεραπείας.
Αιτήσεις προς τις ρυθμιστικές αρχές για την έγκριση της ουστεκινουμάμπης για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της μέτριας ως σοβαρής ενεργής νόσου Crohn βρίσκονται επί του παρόντος υπό εξέταση στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
Η ουστεκινουμάμπη, που έχει εγκριθεί για την θεραπευτική αντιμετώπιση της μέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας και της ενεργής ψωριασικής αρθρίτιδας σε πολλές χώρες, είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει τις κυτταροκίνες ιντερλευκίνη (IL)-12 και IL-23, οι οποίες πιστεύεται ότι έχουν ρόλο σε ανοσοδιαμεσολαβούμενες νόσους, όπως η νόσος Crohn.

Ο Καθηγητής Paul Rutgeerts, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής και Πρώην Διευθυντής του Διεπιστημονικού Τμήματος Ενδοσκόπησης του Καθολικού Πανεπιστημίου του Leuven του Βελγίου και μέλος της επιτροπής συντονισμού της ουστεκινουμάμπης στη νόσο Crohn δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της μελέτης UNITI-1 αναδεικνύουν ότι η θεραπεία με ουστεκινουμάμπη προκάλεσε κλινική ανταπόκριση και ύφεση σε ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή νόσο Crohn στους οποίους η προηγούμενη θεραπεία με αναστολείς TNF είχε αποτύχει. Καθώς δύο μελέτες Φάσης 3 έναρξης θεραπείας τεκμηρίωσαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της ουστεκινουμάμπης σε πληθυσμούς χωρίς προηγούμενο ιστορικό θεραπείας με αντι-TNF-άλφα και σε πληθυσμούς με αποτυχία θεραπείας, αναμένουμε με ανυπομονησία τα προσεχή ευρήματα των μελετών συντήρησης. Η ανάγκη επαγωγής και διατήρησης του ελέγχου των συμπτωμάτων της νόσου είναι κεφαλαιώδης κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Crohn».
Εκτός από τις σημαντικές βελτιώσεις των σημείων και συμπτωμάτων όπως αυτά αξιολογήθηκαν με βάση το CDAI, αμφότερες οι δόσεις της ουστεκινουμάμπης είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις στο Ερωτηματολόγιο Φλεγμονώδους Νόσου του Εντέρου (IBDQ), ενός μέσου μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (IBD), καθώς και σημαντικές μειώσεις των δεικτών φλεγμονής, όπως της λακτοφερίνης και της καλπροτεκτίνης κοπράνων και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP).
Μέχρι την εβδομάδα 8 (περίοδος ελέγχου με εικονικό φάρμακο), υπήρχαν παρόμοια ποσοστά αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ), σοβαρών ΑΕ και λοιμώξεων μεταξύ των θεραπευτικών ομάδων της ουστεκινουμάμπης και του εικονικού φαρμάκου. Μια περίπτωση μηνιγγίτιδας από Λιστέρια αναφέρθηκε στην ομάδα της ουστεκινουμάμπης ~6 mg/kg. Δεν παρατηρήθηκαν κακοήθη νεοπλάσματα, θάνατοι, περιπτώσεις φυματίωσης ή μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα (MACE) στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ουστεκινουμάμπη.
Ο Newman Yeilding, M.D., Επικεφαλής της Ανάπτυξης Ανοσολογίας, Janssen Έρευνα & Ανάπτυξη, LLC, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κοινοποιήσουμε αυτά τα σημαντικά αποτελέσματα από την μελέτη Φάσης 3 έναρξης της θεραπείας UNITI-1, τα οποία συμπληρώνουν τα αποτελέσματα της Φάσης 3 της μελέτης UNITI-2 και υποστηρίζουν περαιτέρω τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές για την έγκριση της ουστεκινουμάμπης για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της μέτριας ως σοβαρής ενεργής νόσου Crohn. Το Τμήμα Ανοσολογίας της Janssen παραμένει προσηλωμένο στην συνέχιση της ανάπτυξης της ουστεκινουμάμπης και στην ανακάλυψη καινοτόμων φαρμάκων για την θεραπευτική αντιμετώπιση των ανοσοδιαμεσολαβούμενων νόσων».

Related Posts

%d bloggers like this: