ZoomNews

Πολιτιστικo Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς: Πρόγραμμα πανελλαδικής προβολής Μουσείων της περιφέρειας

«Το ΠΙΟΠ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα πανελλαδικής εμβέλειας για τους εννέα τόπους της περιφέρειας που δραστηριοποιούνται τα Μουσεία. Στόχος είναι η καθιέρωση μιας ετήσιας επίσημης Συνάντησης σε έναν από τους εννέα Δήμους, εναλλάξ κάθε φορά, για τον καλύτερο συντονισμό πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων σε αυτές τις περιοχές. Παράλληλα, ξεκινάει ένας κύκλος εξωστρέφειας του ΠΙΟΠ, με τη διοργάνωση δράσεων στο εξωτερικό ώστε να προβληθεί ευρύτερα το έργο του προσθέτοντας έτσι υπεραξία στον πολιτισμό και τον τουρισμό της χώρας».

Τράπεζα Πειραιώς

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) λειτουργεί στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζοντας τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία, ενώ παράλληλα προωθεί τη σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον.

Βασικό όχημα για την επίτευξη των καταστατικών στόχων του ΠΙΟΠ αποτελεί το εκτεταμένο Δίκτυο Μουσείων που λειτουργεί στην ελληνική περιφέρεια.

Εννέα θεματικά τεχνολογικά Μουσεία στα οποία διαφυλάσσεται και αναδεικνύεται η τοπική τεχνική παράδοση και βιομηχανική παραγωγή, καθώς και η υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά: Μουσείο Μετάξης (Σουφλί), Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (Δημητσάνα), Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού (Σπάρτη), Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (Αγία Παρασκευή Λέσβου), Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα (Βόλος), Μουσείο Μαρμαροτεχνίας (Πύργος Τήνου), Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (Στυμφαλία Κορινθίας), Μουσείο Μαστίχας Χίου (Πυργί) και Μουσείο Αργυροτεχνίας (Ιωάννινα).

Το ΠΙΟΠ εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και ομαλή λειτουργία των μουσείων καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργικών εξόδων τους και φροντίζοντας για την εύρυθμη διοίκησή τους. Με τη λειτουργία του Δικτύου Μουσείων, εκτός από την αύξηση της τουριστικής κίνησης σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, το ΠΙΟΠ συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ενώ, συγχρόνως, προμηθεύεται από την τοπική αγορά το μεγαλύτερο μέρος των αγαθών και των προϊόντων που πωλούνται στα κυλικεία και τα καταστήματα των Μουσείων. Το προσωπικό των Μουσείων κατοικεί στον τόπο λειτουργίας του εκάστοτε μουσείου και επιμορφώνεται τακτικά, ώστε να αναβαθμίζονται συνεχώς οι υπηρεσίες που παρέχει στους επισκέπτες.

Η επισκεψιμότητα των Μουσείων του ΠΙΟΠ, παρά την οικονομική κρίση, και τον προφανή αντίκτυπό της στον πολιτισμό, βρίσκεται σε ανοδική πορεία, καταγράφοντας 147.913 επισκέπτες, σε όλο το Δίκτυο, για το 2015, αύξηση 13,9% σε σύγκριση με το 2014. Ήδη από τον Αύγουστο του 2016 ο αριθμός των επισκεπτών ανέρχεται σε 146.000 και αναμένεται να ξεπεράσει τις 200.000 έως το τέλος του έτους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, επίσης, ό,τι το 72% των επισκέψεων αυτών έγιναν με δωρεάν παρεχόμενα εισιτήρια. Αξιοσημείωτο είναι ότι πάνω από 1,3 εκ. επισκέπτες έχουν υποδεχθεί τα Μουσεία του ΠΙΟΠ σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

Το ΠΙΟΠ επιχειρεί την ανάδειξη των Μουσείων σε καθημερινούς χώρους πολιτισμού αλλά και κέντρα πολιτιστικής παραγωγής της ελληνικής περιφέρειας. Στις Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων (ΑΠΧ), που διαθέτουν όλα τα Μουσεία του Δικτύου, οι πολιτιστικές δράσεις ανανεώνονται διαρκώς. Περιοδικές εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα, καλλιτεχνικές και επιστημονικές δράσεις που συνάδουν με τον χαρακτήρα του κάθε Μουσείου. Συχνά οι δράσεις αυτές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τοπικούς φορείς, υποστηρίζοντας έτσι ακόμα περισσότερο τη διασύνδεση των Μουσείων με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αναγνωρίζουν τις θετικές επιδράσεις τόσο στην προβολή της πολιτιστικής τους ταυτότητας όσο και την τόνωση της οικονομίας τους.

Με την ολοκλήρωση του Δικτύου Μουσείων, το ΠΙΟΠ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα πανελλαδικής εμβέλειας για τους εννέα τόπους της περιφέρειας που δραστηριοποιούνται τα Μουσεία. Στόχος είναι η καθιέρωση μιας ετήσιας επίσημης Συνάντησης σε έναν από τους εννέα Δήμους, εναλλάξ κάθε φορά, για τον καλύτερο συντονισμό πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων σε αυτές τις περιοχές. Παράλληλα, ξεκινάει ένας κύκλος εξωστρέφειας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, με τη διοργάνωση δράσεων στο εξωτερικό ώστε να προβληθεί ευρύτερα το έργο του προσθέτοντας έτσι υπεραξία στον πολιτισμό και τον τουρισμό της χώρας.

Related Posts

%d bloggers like this: