ZoomNews

Σεμινάριο με θέμα “Φωνή, Λόγος, Στάση σώματος”

Το σεμινάριο που απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, για λόγους προσωπικούς ή επαγγελματικούς κυρίως, δηλαδή σε ανθρώπους που είτε στην ένας-προς-έναν επικοινωνία είτε μιλώντας σε κοινό, θεωρούν ότι θέλουν να είναι πιο αποτελεσματικοί, πραγματοποιείται στις 17 Μαρτίου 2016 στο χώρο του Positivity.
Ο επιστημονικός λόγος δεν χρειάζεται να είναι απρόσιτος ή βαρετός. Είτε είσαι γιατρός είτε δικηγόρος είτε δάσκαλος είτε πολιτικός, επιτυγχάνεις όταν είσαι αποτελεσματικός. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, «για να πάρεις τη δουλειά» εν πρώτοις, στη συνέχεια για να την κρατήσεις, αλλά και για να υπηρετήσεις το ρόλο σου συνδιαλεγόμενος με τον «πελάτη» ή τον συνεργάτη σου ή τον προϊστάμενό σου ή ακόμα για να εκπαιδεύσεις άλλους, είναι απαραίτητο όχι μόνο να είσαι σωστός και επαρκής, αλλά και να φαίνεσαι σωστός και επαρκής. Να πείθεις ως τέτοιος.
• Πώς ο γιατρός εν προκειμένω χειρίζεται το ρόλο του;
• Πώς είναι – φέρεται με τον ασθενή και την οικογένεια του, τους συναδέλφους του, τον προϊστάμενο ή τους υφισταμένους του;
• Πώς διδάσκει;
• Αλλά και πώς ψάχνει για δουλειά;
Τα ζητούμενα αυτά θα αντιμετωπιστούν ενταγμένα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου με θέμα «Φωνή, Λόγος και Στάση σώματος» που διαχειρίζεται και βελτιώνει τη Φωνή, το λόγο & τη στάση του σώματος και διεξάγεται από την Positivity Coaching.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι:
• Να αποκτήσουν εφόδια που θα υποστηρίζουν και θα συμπληρώσουν την επαγγελματική τους πορεία.
• Να γνωρίσουν υγιείς τρόπους διαχείρισης του επικοινωνιακού δυναμικού και της διαρκούς και σταθερής διαδικασίας βελτίωσης του.
• Να κατανοήσουν το ρόλο που παίζουν τα λεκτικά και εξωλεκτικά στοιχεία στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων, πέρα από το βιογραφικό και πέρα από το ντύσιμο.
• Να μάθουν να εντοπίζουν τα αδύναμα σημεία των άλλων και πώς να τα χρησιμοποιούν υπέρ τους.

Ενότητες του σεμιναρίου:
Η δημιουργία εντυπώσεων
Προκαταλήψεις και στερεότυπα
Η Προσωπική εμπειρία

Η Εξωτερική εμφάνιση
Καλλιεργημένα στυλ

Η γλώσσα του σώματος
Το άγγιγμα, η σωματική απόσταση και οι κινήσεις, εκφράσεις

Η Φωνή
Φωνητικό συναίσθημα, ένταση, τόνος και ύφος φωνής, ρυθμός ομιλίας, προφορά, υγιής φώνηση
Το ύφος επικοινωνίας
Μαθαίνοντας να ακούμε

Ο Λόγος
Το περιεχόμενο της επικοινωνίας
Ο προσωπικός χαρακτήρας σε κάθε σχέση

Προσωπική προετοιμασία – Συνδιαμόρφωση
Ο επιστήμονας, εάν δεν είναι ερευνητής κλεισμένος στο εργαστήριο του μόνος του, πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά, για να βελτιώνει τους άλλους, αλλά και να βελτιώνεται ο ίδιος. Μόνο διαδραστικά υπάρχει εξέλιξη. Χρειάζονται και τα δύο – ένας αξιοσημείωτος χαρακτήρας και μία αποδεδειγμένη ικανότητα – για να γίνει κανείς ισχυρός και εμπνευσμένος ηγέτης.
Ο όρος «ηγετικός» άλλωστε δεν σημαίνει αναγκαστικά εξουσιαστικός. Επίσης, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι ικανοί για μεγάλα επιτεύγματα, αλλά δεν είναι ηγέτες με την πραγματική σημασία της λέξης. Είναι απλώς αφεντικά.
Ο ηγέτης πρέπει να έχει ένα καλό συνδυασμό και των τεσσάρων ιδιοτήτων της πυξίδας. Αφορούν δε, όχι μόνο τους πολιτικούς, αλλά και τους δασκάλους, τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, τους άσημους προπονητές και τόσους άλλους.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου του 2016 και ώρες 16:00 με 21:00 στο χώρο του Positivity (Κοραή 12, Αγία Παρασκευή). Εισηγητές του σεμιναρίου είναι η Μαρία Ρουσοχατζάκη και ο Άγγελος Δερλώπας.

Related Posts

%d bloggers like this: