ZoomNews

Συμμετοχή στις αποφάσεις θεραπείας διεκδικούν οι ασθενείς

Σταδιακή αλλαγή του «παραδοσιακού», πατερναλιστικού μοντέλου της σχέσης ιατρού-ασθενή παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και στη θέση του μπαίνει ένα μοντέλο που στη καρδιά του έχει τον ενδυναμωμένο ασθενή, ο οποίος συμμετέχει στη λήψη των ιατρικών αποφάσεων. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι συμμετέχοντες στο εναρκτήριο Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο «Ο δρόμος προς την ασθενοκεντρικότητα», του 10ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Marketing που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Marketing (Ε.Ε.Φα.Μ.), στις 10-12 Φεβρουαρίου, με μεγάλη επιτυχία.

Κεντρικό θεματικό άξονα του 10ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Marketing, τίτλος του οποίου ήταν «Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, με τον ασθενή στο επίκεντρο», αποτέλεσε η διερεύνηση των προκλήσεων και των προοπτικών που αναδεικνύει η ενδυνάμωση της ασθενοκεντρικής κουλτούρας στο σύγχρονο, ταχύτατα μεταβαλλόμενο, επιχειρηματικό περιβάλλον. Κοινή παράμετρος σε όλα τα ζητήματα που εξετάστηκαν, ήταν ο βασικός εμπλεκόμενος στην αλυσίδα της Υγείας, ο ασθενής, ως ο τελικός αποδέκτης των φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων και υπηρεσιών. Υπό αυτό το πρίσμα, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της σχέσης ασθενούς – ιατρού – φαρμακοβιομηχανίας, τόσο από την οπτική γωνία του ασθενή, όσο και του ιατρού, του φαρμακοποιού και του υπεύθυνου marketing στις φαρμακευτικές εταιρείες. Εξετάστηκε ο ρόλος των μελετών καθημερινής κλινικής πρακτικής στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ασθενών, η σημασία της αξιοποίησης των νέων εργαλείων ψηφιακού marketing, αλλά και ο επαναπροσδιορισμός του μοντέλου ιατρικής ενημέρωσης, βάσει των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στο πεδίο.

Ειδικότερα, στο παραπάνω στρογγυλό τραπέζι παρουσιάστηκε ο σύγχρονος ρόλος του ασθενή στη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων, καθώς και η αναγκαιότητα βελτίωσης της επικοινωνίας ιατρού – ασθενή. Από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία που μπορούν να ακολουθήσουν τα στελέχη marketing των φαρμακευτικών εταιρειών ώστε να δημιουργήσουν λύσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή και την υγεία των ασθενών. Στο πλαίσιο του πρώτου Στρογγυλού Τραπεζιού, προβλήθηκαν επίσης οι βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις πέντε εκπροσώπων Συλλόγων Ασθενών.

Στο δεύτερο Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο «Τα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής και η αξιοποίησή τους από τους ενδιαφερόμενους φορείς», αναδείχθηκε η σημασία που προσλαμβάνουν τα δεδομένα καθημερινής κλινικής στη διαμόρφωση της στρατηγικής προώθησης των φαρμακευτικών προϊόντων και στον κύκλο ζωής τους. Συζητήθηκε ο ρόλος των δεδομένων αυτών στη λήψη απόφασης της Κοινωνικής Ασφάλισης και στην αποτελεσματική πρόσβαση των φαρμάκων στην αγορά. Εξετάστηκαν επίσης οι τρόποι αξιοποίησης των δεδομένων καθημερινής κλινικής πρακτικής από τα αρχεία των Ελλήνων ασθενών και αναφέρθηκε η συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας και της ιατρικής κοινότητας στην ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων και μελετών. Η πρώτη ημέρα έκλεισε με την παρουσίαση των νέων εργαλείων που ανέπτυξε η εταιρεία IMS Health για την εις βάθος κατανόηση της αγοράς και τον κατάλληλο σχεδιασμό της στρατηγικής marketing.

Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, αναδείχθηκαν τα επίκαιρα ζητήματα της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στο φαρμακευτικό marketing και ο νέος ρόλος του φαρμακοποιού στην παροχή της υγειονομικής φροντίδας, ως συμπληρωματικού εκείνου των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας. Κατά τη διάρκεια του τρίτου Στρογγυλού Τραπεζιού, με τίτλο «Το φαρμακευτικό marketing στη ψηφιακή εποχή», παρουσιάστηκε το πλαίσιο εφαρμογής του ψηφιακού marketing στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, και τονίστηκε η σημαντική συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας και της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην προαγωγή της ασθενοκεντρικής νοοτροπίας. Βασικό συμπέρασμα της συζήτησης ήταν η αναγνώριση της αναγκαιότητας επίτευξης μιας ισορροπίας ανάμεσα στις νέες και στις παραδοσιακές τακτικές marketing.

Το επιστημονικό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας έκλεισε με το Στρογγυλό Τραπέζι «Φαρμακοποιός και ασθενοκεντρικότητα», το οποίο ανέδειξε τις νέες ανάγκες του φαρμακοποιού, ως απόρροια του νέου του ρόλου ως συμβούλου παροχής υγειονομικής φροντίδας και ανάπτυξης της αυτοφροντίδας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενημέρωσης για νέα σκευάσματα και θεραπείες, αλλά και την εκπαίδευση σε τεχνικές πωλήσεων και επικοινωνίας με τους ασθενείς. Το συμπέρασμα που αναδείχθηκε από τη συζήτηση ήταν ότι η εκπαίδευση του φαρμακοποιού σε όλους τους παραπάνω τομείς, θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τη φαρμακοβιομηχανία, τον ασθενή και το φαρμακοποιό, καθώς θα συμβάλει εντέλει στην καλύτερη ενημέρωση και συμμόρφωση του ασθενή.

Οι εργασίες της τρίτης ημέρας του Συνεδρίου ξεκίνησαν με το Στρογγυλό Τραπέζι: «Marketing και field activity: Σήμερα-Αύριο». Οι ομιλητές τόνισαν ότι οι δραστηριότητες στο πεδίο διαφοροποιούνται συνεχώς, καθώς η αγορά προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και στις νέες επιστημονικές γνώσεις που μεταβάλλουν συνεχώς το τοπίο και τους ορίζοντες του φαρμακευτικού marketing. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο Ιατρικός Επισκέπτης του αύριο δεν θα έχει καμία σχέση με τον Ιατρικό Επισκέπτη της προηγούμενης δεκαετίας. Ο αυριανός σύμβουλος ιατρικής ενημέρωσης θα διαπνέεται από την «ασθενοκεντρική κουλτούρα» και θα μπορεί να οδηγεί τον ιατρό προς την ίδια κατεύθυνση. Θα χειρίζεται πολύ καλά όλες τις ψηφιακές τεχνικές και εργαλεία του αντικειμένου του, θα κατανοεί και θα διαχειρίζεται αναλύσεις και μοντέλα οικονομικού οφέλους και κυρίως, θα αναλαμβάνει ευθύνες και πρωτοβουλίες λειτουργώντας ως «επιχειρηματίας εντός της επιχείρησης». Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν μερικά από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του συμβούλου ιατρικής ενημέρωσης στα πολλαπλά πεδία της δραστηριότητάς του.

Ακολούθησε η κατά γενική ομολογία, εξαιρετική κεντρική ομιλία του Συνεδρίου, με τίτλο «Καινοτομώντας με όχημα τη μάθηση», από τον ερευνητή και εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Βασιλείου, Συντονιστή των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Διεθνών Συνεργασιών για την Εκπαίδευση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το συνεδριακό κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την έννοια της «Εκπαιδευτικής Ρομποτικής», μια καινοτόμο ιδέα που συνέλαβε ο ίδιος και αφορά στη χρήση της ρομποτικής ως εργαλείο μάθησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ταλέντων των μαθητών. «Σχολεία χωρίς τοίχους, μάθηση δίχως όρια» ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την παρουσίαση του έργου του, το οποίο προωθεί τη μάθηση μέσα από τη διασκέδαση και το παιχνίδι. Εκμεταλλευόμενος την έμφυτη τάση όλων των παιδιών να παρατηρούν το περιβάλλον τους και να επιδιώκουν την ενασχόληση με κάθε τι καινούριο, ο Κωνσταντίνος Βασιλείου έχει κατορθώσει να αναγάγει τη ρομποτική σε βασικό όχημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η δράση του απευθύνεται σε μαθητές όλων των κοινωνικών στρωμάτων, αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε παιδιά από μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, όπως Ρομά, μετανάστες, ή ανήλικοι τρόφιμοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα – αλλάζοντας επί της ουσίας τις ζωές αυτών των παιδιών. Με σημαία την ομαδική δουλειά, την ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, την ανταλλαγή εμπειριών και το συναγωνισμό μέσω συνεργασίας, η πρωτοβουλία αυτή έχει κριθεί εξαιρετικά επιτυχημένη και έχει καταφέρει να μεταμορφώσει τη στάση των παιδιών απέναντι στην εκπαίδευση. Παρόντες στη σκηνή ήταν και οι μαθητές Λυκείου Γιώργος και Δημήτρης Μπουφίδης από την ομάδα Robot Masters, καθώς και η διεπιστημονική ομάδα ΝΕΜΟ, που αποτελείται από τους φοιτητές Αστέριο Αραμπατζή, Γιώργο Σιδηρόπουλο και Θανάση Θεοχάρη.

Related Posts

%d bloggers like this: