ZoomNews

Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση 17% στα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων για το εννεάμηνο του 2015 αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση στα 875 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Σε τριμηνιαία βάση, το τρίτο τρίμνο του 2015 ανήλθαν σε 330 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 20% έναντι του δευτέρου τριμήνου του 2015. Το δεύτερο τρίμηνο αντίστοιχα τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 275 εκατ ευρώ (εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων).

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 40,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 από 39,4% στις 30 Ιουνίου 2015 και 38,9% στο τέλος Μαρτίου 2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο σε 385 εκατ. από 111 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο ή 56 μονάδες βάσης, από 16 μονάδες βάσης επί των δανείων και 264 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2015 (με 332 εκατ. σχηματισμό νέων καθυστερήσεων στην Ελλάδα από – 7 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και 191 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο).

O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σημείωσε σημαντική άνοδο στο 61% από 56% στο τέλος Μαρτίου 2015.

Οι προβλέψεις δανείων κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο ανήλθαν συνολικά σε 1.843 εκατ. ευρώ από 278 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2015, με αποτέλεσμα οι σωρευμένες προβλέψεις να αντιπροσωπεύουν το 24,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Το αυξημένο έξοδο προβλέψεων στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των συνθηκών της εγχώριας αγοράς. Οι αυξημένες προβλέψεις του 9μήνου 2015 ισχυροποιούν περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας Πειραιώς και της επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει ακόμα ταχύτερα στη ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων, μέσω της μονάδας RecoveryBankingUnit.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε – 635 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2015, εκ των οποίων κέρδη 495 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και ζημία – 1.059 εκατ.ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους λόγω αυξημένων εξόδων προβλέψεων.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 85,9 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 38,1 δισ. ευρώ ( – 29% από την αρχή του χρόνου, εξαιρουμένης της θυγατρικής στην Αίγυπτο), εκ των οποίων 34,5 δισ. στην Ελλάδα. Οι πυκνές οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις προκάλεσαν σημαντική αβεβαιότητα στην αγορά και ως εκ τούτου υψηλές εκροές καταθέσεων το πρώτο εξάμηνο του 2015, αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, την τραπεζική αργία και την επαναλειτουργία των ελληνικών τραπεζών στις 20 Ιουλίου, οι καταθέσεις στην αγορά, αλλά και στην Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζουν σταθεροποίηση και ελαφρά τάση ανόδου.

Οι συνθήκες αγοράς επέδειξαν σημάδια σταθεροποίησης, σε συνέχεια της συμφωνίας της Ελλάδας και των Θεσμών στα μέσα Ιουλίου. Ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς, αμέσως μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας στις 20 Ιουλίου 2015 και ως τα τέλη Οκτωβρίου 2015 παρατηρήθηκε συνολική καθαρή εισροή καταθέσεων ύψους 0,5 δισ. ευρώ Σημειώνεται ότι, παρά τη μείωση της καταθετικής βάσης, δεν ανακόπηκε η πτωτική τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία συνεχίζεται μέχρι και το Σεπτέμβριο 2015 (1,11% κόστος νέων προθεσμιακών το Σεπτέμβριο 2015 έναντι 1,74% τον Ιούνιο 2015).

Η σημαντική εκροή καταθέσεων το πρώτο εξάμηνο του 2015 οδήγησε σε παράλληλη αύξηση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα που ανήλθε σε 37,3 δισ. τον Ιούνιο 2015 από 30,3 δισ. ευρώ τον Μάρτιο 2015. Στο τρίτο τρίμηνο του έτους και μετά την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων παρατηρήθηκε ελαφρά αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα, η οποία μειώθηκε σε 35,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, εκ των οποίων τα 21,2 δισ. προέρχονταν από τον μηχανισμό ELA, μειωμένα σε σχέση με τα 22,2 δισ. ευρώ του Ιουνίου.

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών εμφανίζουν στο 9μηνο μείωση κατά 2% στα 68,8 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο 2015 έναντι του Ιουνίου 2015 (70 δισ.ευρώ), συνεχίζοντας την τάση απομόχλευσης. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 51,9 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 136% το Σεπτέμβριο 2015 (από 137% τον Ιούνιο και 101%1 τον Δεκέμβριο 2014), περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο δείκτη της ελληνικής αγοράς.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1του Ομίλου επηρεάσθηκε κυρίως από τις αυξημένες προβλέψεις της περιόδου και διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε 11,2%2.

Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά 51 καταστήματα στη διάρκεια του 9μήνου του 2015, με τον στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την Ελλάδα (870 καταστήματα το 2017) να έχει ήδη επιτευχθεί από το τέλος του 2014. Έτσι, το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου αριθμούσε 1.071 μονάδες στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, με 778 καταστήματα στην Ελλάδα και 293 στο εξωτερικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε 19.769 άτομα, και στην Ελλάδα σε 15.715, έχοντας σχεδόν επιτύχει και αυτό το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης τρία έτη νωρίτερα. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 4.055 άτομα

Related Posts

%d bloggers like this: