ZoomNews

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α: Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τα ρευματικά νοσήματα

Σε περίπου 2.500.000 συνανθρώπους μας που πάσχουν από κάποια πάθηση του μυοσκελετικού συστήματος, τις οικογένειες, και τους φίλους/φροντιστές τους, απευθύνεται η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης για τα ρευματικά νοσήματα, της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α).

Η Γραμμή (210 8237302) δεχόμενη αιτήματα που απαντώνται άμεσα ή κατόπιν ραντεβού από ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο, παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο υπηρεσιών, ο οποίος είναι άμεσος, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα, που δυσκολεύονται να μετακινηθούν λόγω σωματικής αδυναμίας, έλλειψης χρόνου ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής αλλά και σε αυτούς που δυσκολεύονται να συναντηθούν με τον επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Ο χαρακτήρας της γραμμής είναι κυρίως υποστηρικτικός και συμβουλευτικός σε θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας ατόμων που πάσχουν από χρόνια ρευματικά νοσήματα. Εκδηλώσεις άγχους και κατάθλιψης, δυσκολίες στη διαχείριση του νοσήματος (τήρηση του θεραπευτικού σχήματος, επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας, προσαρμογή του τρόπου ζωής, διαχείριση του πόνου) αλλά και δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις (οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές) είναι τα συχνότερα ζητήματα που κινητοποιούν τα άτομα να χρησιμοποιήσουν τη γραμμή υποστήριξης.

Σε αυτό τo πλαίσιο, η Γραμμή στοχεύει αφενός στην πρόληψη διαταραχών της ψυχικής υγείας και αφετέρου στην διάγνωση τους και την κατάλληλη παραπομπή του ατόμου σε φορείς που μπορούν να προσφέρουν μια εξατομικευμένη φροντίδα.

Η υπηρεσία έχει συμπεριληφθεί στον Πίνακα Τηλεφωνικών Γραμμών Στήριξης για Θέματα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εξέδωσε η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, προκειμένου να αξιοποιηθεί από τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις Μονάδες Υγείας του ΠΕ.Δ.Υ, έτσι ώστε να ενισχυθεί το έργο τους στο πεδίο της πρόληψης, υποστήριξης και παραπομπής των πολιτών.

Το 2015 η γραμμή ψυχολογική υποστήριξης στηρίχτηκε οικονομικά από την φαρμακευτική εταιρία Janssen.

Σχετικά με την Γραμμή Υποστήριξης
Έχοντας συμπληρώσει οκτώμισι χρόνια λειτουργίας (από το 2007) η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. συνιστά πλέον μια αναγνωρισμένη υπηρεσία στο χώρο φροντίδας των ατόμων με ρευματικά νοσήματα που στις σημερινές συνθήκες όπου οι οικονομικές δυνατότητες των ανθρώπων έχουν μειωθεί δραματικά και η πρόσβαση τους σε υπηρεσίες υποστήριξης και ενδυνάμωσης καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Το 2015 δέχθηκε 329 κλήσεις, μέσης διάρκειας 22 λεπτών και με κύριο τόπο προέλευσης την Αθήνα (69%). Οι εξυπηρετούμενοι ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα (85%) γυναίκες, κατά μέσο όρο 52 ετών και καλούσαν στην πλειονότητα τους για πρώτη φορά (71%) , ενώ περίπου το 29% είχε ξανακαλέσει. 78% των κλήσεων πραγματοποιήθηκαν από τις ίδιες τις πάσχουσες ενώ το 22%, από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

Από το σύνολο των κλήσεων το μεγαλύτερο ποσοστό (23%) έγινε από άτομα με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. Ακολουθούσαν ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισης, κλήσεις ατόμων με Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα (10%), με Ψωριασική Αρθρίτιδα (10%), με Οστεοαρθρίτιδα (6%), με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (4%) και με Ινομυαλγία (3%).

Οι μισές περίπου κλήσεις αφορούσαν αποκλειστικά θέματα ψυχικής υγείας (καταθλιπτικό συναίσθημα, άγχος, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις). Κατά δεύτερο λόγο (23%) η γραμμή δεχόταν κλήσεις για ζητήματα ιατρικής φροντίδας (πρόσβαση στη θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή ), εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα όπως η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας ή η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας (12%) αλλά και ζητήματα που αφορούσαν την εγγραφή και την συμμετοχή στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Το 37% των κλήσεων έγινε από άτομα που πληροφορήθηκαν για τη λειτουργία της γραμμής από το διαδίκτυο, το 25% των καλούντων ήταν εγγεγραμμένα μέλη της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., το 6% είχε ενημερωθεί από έντυπο υλικό του Συλλόγου, το 6% είχε παραπεμφθεί από κάποιο άλλο άτομο, το 4% από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία (Ε.Ρ.Ε.) και 4% από το γιατρό τους. Σε μικρότερο βαθμό (2%) η ενημέρωση για τη λειτουργία της γραμμής είχε προέλθει από τα έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Συγκρινόμενα τα προαναφερόμενα στατιστικά στοιχεία με εκείνα του περασμένου έτους (2014), αυτά δείχνουν ότι ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του απευθυνόμενου στη γραμμή πληθυσμού παραμένουν σχετικά σταθερά (φύλο, ηλικία κ.α.), αυξήθηκαν οι κλήσεις που έγιναν από την περιφέρεια αλλά και οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν προ διάγνωσης. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν ότι ο στόχος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. για έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση (ενθάρρυνση και διευκόλυνση των ατόμων να επισκεφτούν ρευματολόγο) και κάλυψη της περιφέρειας (περιοχές που έχουν έλλειμμα σχετικών υπηρεσιών) επετεύχθη.

Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στον τομέα γνωστοποίησης/ ενίσχυσης της γραμμής. Βασική πηγή από την οποία έχουν πληροφορηθεί για την υπηρεσία παραμένει το διαδίκτυο με ποσοστά που διαρκώς αυξάνονται ενώ δεν υπήρξε ως φαίνεται η αντίστοιχη αξιοποίηση των εντύπων Μ.Μ.Ε. Η επανέκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού που υλοποιήθηκε το 2015 και η προώθηση του σε ιατρικά περιβάλλοντα που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες αναμένεται να ευνοήσει ακόμη περισσότερο την αξιοποίηση της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης.

Related Posts

%d bloggers like this: