ZoomNews

Νέες παγκόσμιες συνεργασίες στον τομέα της ογκολογίας

Νέοι ορίζοντες ανοίγονται στον τομέα της ογκολογίας μετά την ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας της βιοφαρμακευτικής εταιρείας AbbVie με τις εταιρείες CytomX Therapeutics και argenx, στο πλαίσιο της συνεχούς επένδυσής της σε νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Η σύναψη συνεργασίας με την CytomX Therapeutics έχει ως σκοπό την από κοινού ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά των συζευγμάτων φαρμάκου-αντισώματος Probody εναντίον του δείκτη CD71 – γνωστού και ως υποδοχέα τρανσφερρίνης 1 (TfR1), του οποίου η έκφραση σε ορισμένους συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες είναι υψηλή ενώ έχει παράλληλα πολύ ενδιαφέρουσες μοριακές ιδιότητες, όσον αφορά την αποτελεσματική μεταβίβαση κυτταροτοξικών ωφέλιμων φορτίων στα καρκινικά κύτταρα.

Οι θεραπευτικές εφαρμογές Probody έχουν σχεδιαστεί για να παραμένουν ανενεργές μέχρι την ενεργοποίησή τους από πρωτεάσες στο μικροπεριβάλλον του καρκινικού όγκου. Ως εκ τούτου, συνδέονται επιλεκτικά με τους όγκους και αποφεύγουν τη σύνδεση με τον υγιή ιστό, με στόχο την ελαχιστοποίηση της τοξικότητας και ενδεχομένως τη δημιουργία πιο ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπειών. Τα προκλινικά δεδομένα που παρήγαγε η CytomX καταδεικνύουν ότι τα συζεύγματα φαρμάκου – αντισώματος Probody μπορούν να στοχεύουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα αντιγόνα των καρκινικών όγκων, όπως ο CD71, που δεν είναι προσπελάσιμα με τα συμβατικά συζεύγματα φαρμάκου-αντισώματος.

«Θεωρούμε ότι η πλατφόρμα Probody μάς δίνει μια διαφοροποιημένη ευκαιρία για να αξιοποιήσουμε το δυνατό μας σημείο, τα συζεύγματα αντισώματος-φαρμάκου», δήλωσε ο κ. Steve Davidsen, Ph.D., Vice President, Oncology Drug Discovery της AbbVie. «Κρίνουμε ενθαρρυντικά τα πολλά υποσχόμενα προκλινικά δεδομένα που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα η CytomX και προσβλέπουμε σε μια στενή συνεργασία με την ομάδα της. Η εν λόγω συνεργασία θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε την καινοτόμο σειρά μας με τα υπό ανάπτυξη συζεύγματα φαρμάκου-αντισώματος και να ενισχύσουμε τη δυναμική παρουσία μας στον τομέα και σε μέχρι τώρα ανεξερεύνητους στόχους».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η CytomX και η AbbVie θα αναπτύξουν από κοινού ένα σύζευγμα φαρμάκου Probody εναντίον του CD71, ενώ η CytomX θα είναι υπεύθυνη για την προκλινική και την πρώιμη κλινική ανάπτυξή του. Η AbbVie θα ηγηθεί της περαιτέρω ανάπτυξης και διάθεσης στην αγορά, ενώ θα αποκτήσει τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα ανάπτυξης και διάθεσης στην αγορά δύο επιπλέον συζευγμάτων φαρμάκου – αντισώματος Probody εναντίον διαφορετικών στόχων, οι οποίοι δεν κοινοποιήθηκαν.

Η AbbVie, παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την εταιρεία argenx, μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικής έρευνας που είναι προσανατολισμένη στη δημιουργία και στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων θεραπευτικών αντισωμάτων για τη θεραπεία του καρκίνου και σοβαρών αυτοάνοσων νοσημάτων, με σκοπό την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά του ARGX-115. Το ARGX-115 είναι ένα πρόγραμμα ανθρωπίνων αντισωμάτων προκλινικής φάσης που στοχεύει στον νέο ανοσο-ογκολογικό στόχο GARP, μια πρωτεΐνη που θεωρείται ότι συμμετέχει στην ανοσοκατασταλτική δράση των Τ λεμφοκυττάρων.

«Η δυνατότητα τροποποίησης του ίδιου του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα είναι μια από τις πιο ελπιδοφόρες επιστημονικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας», δήλωσε ο κ. Anil Singhal, Vice President, Early Oncology Development της AbbVie. «Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα ARGX-115 μάς δίνει μια μοναδική ευκαιρία να διερευνήσουμε τη δυνατότητα αποκλεισμού ορισμένων ανοσοκατασταλτικών μηχανισμών, που επιτρέπουν στους καρκίνους να αναπτύσσονται».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η argenx θα διεξαγάγει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης μέσω μελετών για την ανάπτυξη νέων ερευνητικών φαρμάκων (IND-enabling). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των μελετών, η AbbVie θα μπορεί να ασκήσει ένα αποκλειστικό δικαίωμα άδειας εκμετάλλευσης του προγράμματος ARGX-115 και να αναλάβει την ευθύνη για την περαιτέρω κλινική ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά. Εκτός από το πρόγραμμα ARGX-115, και αφού επιτευχθεί ένα προκαθορισμένο προκλινικό ορόσημο, η AbbVie θα χρηματοδοτήσει περαιτέρω έρευνες σχετικά με την GARP τις οποίες θα πραγματοποιήσει η argenx για μια αρχική περίοδο δύο ετών.

Related Posts

%d bloggers like this: